John Wesley PDF

Wesley werd geboren in 1703 als de zoon van Samuel Wesley en Susanna Annesly. De ouders Wesley gaven hun kinderen zelf les in de pastorie in Epworth. Elk kind leerde lezen zodra het kon lopen en praten. In 1714 werd John toegelaten tot john Wesley PDF kostschool genaamd Charterhouse School in Londen.


Författare: Stephen Tomkins.
Neue, lebendige Biographie des methodistischen Kirchenvaters John Wesley
John Wesley ist eine der wichtigsten Gestalten der neueren Kirchengeschichte. Geboren am 17. Juni 1703 als Sohn eines Pfarrers, blieb er der anglikanischen Kirche treu ergeben. Als Pfarrer leitete er gemeinsam mit seinem Bruder Charles die methodistische Bewegung, die die anglikanische Kirche bis in die Grundfesten erschütterte. Unermüdlich im Verkündigen des Evangeliums und dem Dienst für die Armen und Rechtlosen, blieb sein Leben nicht frei von Spannungen und Widerständen. Nach seinem Tod 1793 bildeten sich aus seinen Anhängern methodistische Kirchen, zu denen sich heute weltweit ca. 70 Millionen Menschen zählen.
Stephen Tomkins wagt mit seinem Buch einen neuen, unverstellten Blick auf die Person John Wesleys. Lebendig geschrieben und sachlich fundiert werden auch heikle Themen in den Blick genommen, ohne dabei das Werk und die Bedeutung Wesleys aus dem Blick zu verlieren.

Hij leefde en studeerde daar op de wijze zoals hem dat thuis geleerd was. Na Charter House studeerde Wesley aan de Universiteit van Oxford. Samen met onder andere zijn broer Charles en George Whitefield vormde hij de zogeheten Holy Club. Op 14 oktober 1735 reisde Wesley samen met zijn broer naar Savannah, Georgia. Dit was een nieuw gevormde Engelse kolonie en aan Wesley was gevraagd om als predikant te werken in dit nieuwe gebied. Wesley voelde zich bezoedeld door de hele situatie en besloot naar Engeland terug te keren. Williamson wilde dit voorkomen en probeerde een nieuwe aanklacht in te dienen zodat Wesley niet kon vertrekken.

Williamson raakte echter zelf uitgeput en Wesley kon vertrekken. Zijn ervaringen in Georgia zorgde er wel voor dat hij de rest van zijn leven leed aan zelftwijfel. John Wesleys‘ huis aan City Road, Londen. Na zijn terugkeer in Engeland in 1738 bezocht Wesley een bijeenkomst van de hernhutters in Londen. Daar hoorde hij voorlezen uit de introductie van het commentaar van Luther over de Romeinen-brief.

Hij schreef toen de later beroemd geworden woorden: ‚Ik voelde mijn hart vreemd verwarmd‘. In datzelfde jaar bezocht hij ook Herrnhut in Duitsland. Terug in Engeland lieten veel kerken hem niet meer spreken, omdat hij zo nadrukkelijk zijn verwantschap toonde met het Evangelisch Broederschap. Zijn vriend George Whitefield was teruggekeerd uit Engeland en ook niet meer welkom in zijn kerk in Bristol. Later dat jaar brak hij met het Evangelisch Broederschap vanwege een theologisch verschil van mening. Samen met zijn volgelingen startte hij een kerkgenootschap dat bekend zou komen te staan als de methodisten. Overal waar Wesley en zijn vrienden-predikers samenkomsten hielden ontstonden lokale methodistenkerken.